Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Baltarusijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnai taiko stigmatizavimą ir žymėjimą spalvotais ženklais sulaikytiems taikiems protestuotojams ir kaliniams, atliekantiems bausmę Baltarusijos laisvės atėmimo vietose. Milicija naudoja spalvinį diferenciavimą ir ženklinimą, skirstydama žmones pagal tai, kokios rūšies kankinimai ir žiaurus elgesys bus taikomas vienam ar kitam žmogui, įskaitant ir luošinimo praktikas.

Sulaikyto protestuotojo ir kalinio išskyrimas tam tikra spalva reiškia, kad šiam žmogui bus taikomi konkrečios rūšies kankinimai arba sugriežtintas laikymo laisvės atėmimo vietose režimas.

Laikino sulaikymo izoliatoriai (LSI, kuriuose laikomi sulaikytieji, atliekantys bausmes už administracinius nusižengimus), Tardymo izoliatoriai (TI, kuriuose iki teismo laikomi žmonės, kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius), kolonijos ir kitos laisvės atėmimo vietos – tai įstaigos, pavaldžios Vidaus reikalų ministerijai, t. y. milicijai (jėgos žinybai). Taip pat VRM pareigūnai sulaiko žmones per protesto akcijas.

Nuo rugpjūčio pradžios jau žinoma apie daugybę faktų, kai skirtingos spalvos buvo naudojamos žymėti sulaikytiems protestuotojams. Atsižvelgiant į tai, kokia spalva milicija pažymi sulaikytą žmogų, priklauso tai, kokie kankinimai jam bus taikomi.

Šiuo metu naudojamas šis spalvinis ženklinimas, taikomas sulaikytiems taikiems protestuotojams:

  1. Geltona spalva. Sulaikytajam taikomi kankinimai, su juo žiauriai elgiamasi, tačiau paprastai jis nesuluošinamas.
  2. Raudonas spalva. Sulaikytajam taikomi kankinimai, paprastai jis lieka neįgalus arba jo sveikatai padaroma rimta žala.
  3. Žalia spalva. Ja pažymimi nestandartinės („neformalios“) išvaizdos sulaikytieji (kurių plaukai suvelti virvutėmis („dredais“) ar nudažyti mėlynai, įsivėrę auskarus įvairiose kūno vietose ir t. t.). Jiems taikomi kankinimai ir žiaurus elgesys, tačiau būna ir daug patyčių bei įžeidinėjimų.

 

Nuotraukoje – moters, sulaikytos už dalyvavimą taikiose protesto akcijose, palaidinė, pažymėta geltonos spalvos dažais.

Nors dažniausiai spalva žymimas būtent veidas.

 

 

Šiuo metu Baltarusijos kalėjimuose ir pataisos įstaigose milicija taip pat naudoja tam tikrą kalinių žymėjimo spalvomis sistemą – tai antsiuvai, ant krūtinė nešiojami ženklai, kuriais ženklinami nuteistieji. Nuo to, kokia spalva priskirta nuteistajam, priklauso tai, kokios rūšies kankinimai ir žiaurus elgesys jam bus taikomas.

Tokia kalinių diskriminacija ir jų išskyrimas skirtingomis spalvomis laisvės atėmimo vietose lemia tai, kad nuteistieji kalėjimuose laikomi nevienodomis (nelygioms) sąlygomis, ir „spalvotiems“  nuteistiesiems skiriamas didesnis kalėjimo administracijos dėmesys, taip pat yra galimybė, kad jiems bus skiriamos papildomos bausmės (uždarymas į karcerį arba bausmės izoliatorių), uždraudžiami pasimatymai su artimaisiais ir neleidžiama gauti siuntų iš jų, taip pat bus sudėtinga siekiant lygtinio paleidimo pirma laiko. Tai lemia tam tikrų kalinių grupių stigmatizavimą ir diskriminaciją, ir pirmiausia – „vaikų-328“, tai paaugliai ir jaunuoliai, nuteisti pirmą kartą už nedidelius teisės pažeidimus pagal Baltarusijos baudžiamojo kodekso 328 straipsnį (už neteisėtą apyvartą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis), jie paženklinami žalia spalva.

Norėtume pažymėti, kad serijiniai žudikai, prievartautojai, korumpuoti kyšininkai ir kiti kaliniai,  nuteisti už „itin sunkius“ nusikaltimus, jokia spalva neženklinami, niekaip neišskiriami ir nešioja baltos spalvos (neutralius) ženklus.

2019-07-23 rašte Nr. 89/5/G-5 Minsko miesto ir Minsko srities bausmių vykdymo departamentas paaiškino, kad šiuo metu kaliniams ženklinti naudojamos trys spalvos:

a) žalia spalva ženklinami paaugliai ir jaunuoliai, nuteisti už nedidelius teisės pažeidimus kalėti 8–15 metų pagal straipsnius, susijusius su neteisėta apyvarta narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, jų pirmtakais ir analogais, paprastai tai būna 328 straipsnis. Kalėjimuose jau yra ištisi jaunumo būriai, kuruos sudaro tiktai nuteisti pagal 328 straipsnį.

Toliau pateikiamoje nuotraukoje – kaliniai, nuteisti pagal Baltarusijos BK 328 straipsnį „už narkotikus“, su žaliais antsiuvais.

b) geltona spalva paprastai išskiriami anarchistai ir antifašistai, kuriuos persekioja Valstybės saugumo komitetas (KGB) ir Vyriausioji kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdyba (GUBOPiK) – specialieji jos skyriai. Geltonos spalvos ženklas reiškia, kad nuteistasis yra „linkęs į ekstremizmą“ ir jam turi būti skiriamas specialus kalėjimo administracijos dėmesys. Tai reiškia, kad šie žmonės privalo visada būti pirmose eilėse per patikrinimus, gauti laiškus tiktai su buitine informacija ir vykdyti bet kokį administracijos nurodymą, kitaip jiems neleidžiama skambinti artimiesiems, gauti pasimatymus, siuntas, ir (arba) jie bus uždaryti į bausmės izoliatorių.

c) raudona spalva ženklinami kaliniai, kurie, kalėjimo administracijos nuomone, yra linkę pabėgti arba žudytis.

Žr. patį raštą

Toliau pateikto rašto spalvotai pažymėto teksto vertimas:

„…ant nustatyto pavyzdžio drabužių ženklai, nešiojami ant krūtinės, įforminami taip: įtrauktiems į profilaktinę įskaitą – geltoname fone, įtrauktiems į profilaktinę įskaitą pagal kategoriją „linkę pabėgti“ – raudoname fone, nuteistiems už nusikaltimus, susijusius su neteisėta apyvarta narkotinėmis medžiagomis – žaliame fone.

Įdomu tai, kad kitame Vidaus reikalų ministerijos rašte – 2017-11-21 Nr. 29/1-5/Ж-8461 – bandoma neigti kalinių spalvinį ženklinimą, paaiškinant, kad konkrečios spalvos naudojimas „įstatymuose nereglamentuojamas“, taigi antsiuvai gali būti bet kokios spalvos, įskaitant žalią. Tačiau tai nėra tiesa, nes „vaikai-328“ niekada negauna geltonos ar baltos (neutralios) spalvos ženklų, o kažkodėl tiktai žalios.


Rašto pabrauktos vietos vertimas:

„… medžiaga, iš kurios gaminamas ant krūtinės nešiojamas ženklas, taip pat jo spalva, baudžiamuosiuose ir bausmių vykdymo įstatymuose, nereglamentuojama, ir gali būti bet kokios spalvos, įskaitant žalią.“

Kaip matome, tos pačios spalvos naudojamos žymint tuos pačius „nusikaltimus“, o tai rodo tam tikrą logiką ir sąmoningai įdiegtą sistemą, taikant ženklinant kalinius kalėjimuose ir žmones, VRM pareigūnų sulaikytus per akcijas.

 

Spalva Sulaikytas per taikią protesto akciją Kalinami laisvės atėmimo vietose
Žalia Žymimi nestandartinės („neformalios“) išvaizdos sulaikytieji (kurių plaukai suvelti virvutėmis („dredais“) ar nudažyti mėlynai, įsivėrę auskarus įvairiose kūno vietose, moterys su tatuiruotėmis. Ženklinami kaliniai, nuteisti pagal BK 328 straipsnį, t. y. „už narkotikus“.
Geltona Ženklinami žmonės, mėginantys klausti, už ką juos sulaikė, prašantys pareigūnų prisistatyti ir t. t. 

Jiems taikomi kankinimai, su jais žiauriai elgiamasi, tačiau paprastai jie neluošinami. T. y. sveikatai bus padaryta žala, tačiau lieka galimybė, kad žmogus netaps neįgalus.

Antifašistai, „ekstremistai“ (žmonės, kalinami už kritines žinutes, socialiniuose tinkluose), jie privalo visada būti pirmose eilėse per patikrinimus, gauti laiškus tiktai su buitine informacija ir vykdyti bet kokį administracijos nurodymą, kitaip jiems neleidžiama skambinti artimiesiems, gauti pasimatymų, siuntų, ir (arba) jie bus uždaryti į bausmės izoliatorių.
Raudona Žiaurūs kankinimai, dažnai žmonės lieka neįgalūs. 

Žymimi tie, kurie vienaip ar kitaip mėgina pasipriešinti taikiu būdu, pavyzdžiui, pabėgti.

Kaliniai, linkę pabėgti arba žudytis. Jiems taikomas griežtas režimas. Atliekami nuolatiniai patikrinimai, yra padidėjusi kankinimų rizika.
Balta Nežymima jokia spalva. Žmonės nebus kankinami, su jais nebus žiauriai elgiamasi, greičiausiai jie bus paleisti namo sudarius protokolą. Baltos spalvos ženklas. Kaliniams taikomas pats lengviausias režimas, jie praktiškai gauna viską, kas jiems priklauso pagal įstatymą.

 

Mes raginame visus nutraukti spalvinį sulaikytų ir kalinamų žmonių ženklinimą, kuriuo remiantis skirstomi kankinimai ir žiaurus žmones luošinantis elgesys.

Laikome neleistinu dalyku, kad Baltarusijos kalėjimuose ir milicijos skyriuose geltona spalva būtų ženklinami politiškai aktyvūs piliečiai.

Kviečiame 2020 m. lapkričio 23 d. vardan solidarumo su taikiais Baltarusijos piliečiais, patiriančiais kankinimus už savo pilietinę poziciją ir taikius protestuotus, į savo paskyras socialiniuose tinkluose įkelti geltoną kvadratėlį arba nuotrauką, nusifotografavus su geltonu keturkampiu ar trikampiu – su tokiu pačiu geltonos spalvos antsiuvu, kokie kabinami politiniams kaliniams Baltarusijos kalėjimuose.